Kahekordne saunamaja Saun65

Selle maja hind alates 14 068€ +KM

Tehasepakett 1 (14 068€ + KM) sisaldab:

Välisseinaelemendid VS1 Kõrgus ~ 2,6 m

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • 45x195mm Põhikarkass (C24 tugevussorteeritud), samm 600mm
 • 200mm Mineraalvill Knauf 035
 • 0,2mm Aurutõkkekile

*Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Välisseinaelemendid VS2 Kõrgus ~ 2,6 m krohvitava fassaadi puhul

 • Steico Protect 40mm
 • 45x195mm karkass, 600cc (C24 tugevsorteeritud puit)
 • Mineraalvill plaat 200mm
 • Aurutõkke kile 0,2 mm

*Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Otsakolmnugad VS1

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Otsakolmnurgad VS2 krohvitava fassaadi puhul või katuse parapett

 • Steico Protect 40mm
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Katusekonstruktsioon

 • Katusefermid vastavalt projektile
 • Liimpuit postid ja talad vastavalt fermiprojektile

Muud

 • Lisalaudis 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • Maja jooniseid DWG formaadis
 • Tehasepakett sisaldab kandvaid siseseinu, kui katusekonstruktsiooni toestamiseks on seda tarvis

Hind ei sisalda

 • Ehitusloa taotlus ja projekti
 • Paigaldust
 • Elementide ja katusefermide tranporti
 • Tuulekastilauad, nurgalauad
 • Siseseinu
 • Avatäiteid

Soovi korral võimalus tellida lisaks

 • 45x45mm lisakarkass
 • 50mm mineraalvill Knauf 035
 • 13mm Kipsplaat GKB / märgades ruumides niiskuskindel plaat GKBI
 • kõrid ja toosid elektrijuhtmete paigaldamiseks

Muu informatsioon

 • Tüüpmajadel siseseinte asetust on võimalik muuta, kui akende asukohad jäävad samaks
 • Katusekonstruktsioon on kõik arvestatud kivikatuse koormustega
 • Võimalik küsida oma projekti järgi individuaalset pakkumist

Tehasepakett 1 paigalduse hind 4 200 + KM

Elementide paigaldus

 • Välisseinaelementide montaaz
 • Katusefermide montaaz
 • Liimpuittalade paigaldus
 • Elementide transport
 • Kraana elementide montaaziks
 • Kinnitustarvikud elementide kinnitamiseks
 • Hoone välisnurkade teipimine
 • Hoone sisenurkade (aurutõkkekile) teipimistööd

Elementide paigaldus ei sisalda

 • Siseseinaelementide montaaz
 • Fermide külge tuuletõkke ja distantsi paigaldus+teipimistööd
 • Fermide külge lisavoodrilaudise paigaldus
 • Nurga- ja tuulekastilaudade paigaldus
 • Aknapalede ehitus
 • Käigutee ehitus
 • Müürilatti ja selle paigaldust
 • Alumise rea voodrilaudise paigaldust

*Paigalduse hind arvestatud Harjumaa piires. Väljaspoole Harjumaad võib hind muutuda

Enne elementide paigaldust

 • Objektil peab olema paigaldatud müürilatt vastavalt tootja poolt saadetud paigaldusplaanile (kui ei ole kokku lepitud teisiti)
 • Objektile ligipääs paigaldajaga kooskõlastatud
 • Objektil on olemas elekterivool
 • Objektil saab teha tõstetöid ( ei ole takistuseks puid ega elektriliine )

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Tehasepakett 2 (17 294€ + KM) sisaldab:

Välisseinaelemendid VS1 Kõrgus ~ 2,6 m

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • 45x195mm Põhikarkass (C24 tugevussorteeritud), samm 600mm
 • 200mm Mineraalvill Knauf 035
 • 0,2mm Aurutõkkekile
 • 45x45mm lisakarkass, samm 600mm

* Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Välisseinaelemendid VS2 Kõrgus ~ 2,6 m krohvitava fassaadi puhul

 • Steico Protect 40mm
 • 45x195mm karkass, 600cc (C24 tugevsorteeritud puit)
 • Mineraalvill plaat 200mm
 • Aurutõkke kile 0,2 mm
 • 45x45mm lisakarkass, samm 600mm

*Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Otsakolmnugad VS1 

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Otsakolmnurgad VS2 krohvitava fassaadi puhul 

 • Steico Protect 40mm
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Siseseinaelemendid- Kõrgus~ 2,5m (Elemendid ühelt poolt avatuna)

 • 13mm Kipsplaat GKB / märgades ruumides niiskuskindel plaat GKBI
 • 45×95 karkass, (C24 tugevsorteeritud) 600cc
 • Mineraalvill, plaat 100mm

Katusekonstruktsioon

 • Katusefermid vastavalt projektile
 • Liimpuit postid ja talad vastavalt fermiprojektile

Avatäited

 • Aknad- PVC, U=0,97(W/m2K) 3 kordne klaaspakett, koos paigaldusega

* raami toon valge nii seest kui väljast

Muud

 • Lisalaudis 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • Maja jooniseid DWG formaadis

Hind ei sisalda

 • Ehitusloa taotlus ja projekti
 • Paigaldust
 • Elementide ja katusefermide tranporti
 • Tuulekastilauad, nurgalauad

Soovi korral võimalus tellida lisaks

 • 50mm mineraalvill Knauf 035
 • 13mm Kipsplaat GKB / märgades ruumides niiskuskindel plaat GKBI
 • kõrid ja toosid elektrijuhtmete paigaldamiseks

Muu informatsioon

 • Tüüpmajadel siseseinte asetust on võimalik muuta, kui akende asukohad jäävad samaks
 • Katusekonstruktsioon on kõik arvestatud kivikatuse koormustega
 • Võimalik küsida oma projekti järgi individuaalset pakkumist

Tehasepakett 2 paigalduse hind 5 000 + KM

 • Välisseinaelementide montaaz
 • Katusefermide montaaz
 • Liimpuittalade paigaldus
 • Elementide transport
 • Kraana elementide montaaziks
 • Kinnitustarvikud elementide kinnitamiseks
 • Hoone välisnurkade teipimine
 • Hoone sisenurkade (aurutõkkekile) teipimistööd

Elementide paigaldus ei sisalda

 • Siseseinaelementide montaaz
 • Fermide külge tuuletõkke ja distantsi paigaldus+teipimistööd
 • Fermide külge lisavoodrilaudise paigaldus
 • Nurga- ja tuulekastilaudade paigaldus
 • Aknapalede ehitus
 • Käigutee ehitus
 • Müürilatti ja selle paigaldust
 • Alumise rea voodrilaudise paigaldust

*Paigalduse hind arvestatud Harjumaa piires. Väljaspoole Harjumaad võib hind muutuda

Enne elementide paigaldust

 • Objektil peab olema paigaldatud müürilatt vastavalt tootja poolt saadetud paigaldusplaanile (kui ei ole kokku lepitud teisiti)
 • Objektile ligipääs paigaldajaga kooskõlastatud
 • Objektil on olemas elekterivool
 • Objektil saab teha tõstetöid ( ei ole takistuseks puid ega elektriliine)

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Selle maja hind siseviimistlusega 78 875€ + KM sisaldab järgmist:

Projekteerimine

Eskiisjoonised+ehitusloa taotlemine

*kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigilõivud

Seinad

Välisseinte elemendid on toodetud kuivades siseruumides kvaliteetsetest ja sertifitseeritud materjalidest.

Välisseina (kõrgus 2.6 m) kihid on järgmised:

 • 21x145mm, UYVk Horisontaalne voodrilaudis
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • Tuuletõkkekipsplaat
 • Puitkarkass 45x195mm (C24)
 • 200mm Knauf 035 mineraalvill
 • Aurutõkke kile 0,2mm
 • Puitkarkass 45x45mm
 • 50mm Knauf 035 mineraalvill
 • Sisevoodrilaudis

Lisaks näriliste võrk ja voodrilaud 1x krunditud, 1x värvitud.

NB! Villalindid elementide ühendustkohtades

Siseseinte elemendid on toodetud kuivades siseruumides kvaliteetsetest ja sertifitseeritud materjalidest.

SS1- Siseseina kihid on järgmised:

 • Sisevoodrilaudis
 • Puitkarkass 45x95mm C24
 • 100mm Knauf 037 mineraalvill
 • Sisevoodrilaudis

Märgades ruumides kasutusel niiskuskindlam kipsplaat.

Paigaldus sisaldab järgmisi töid:

 • Müürilati paigaldus
 • Seinaelementide montaaž
 • Laudisest lagi, aurutõkkekile ja roovitus koos paigaldusega

Plaatvundament

Plaatvundamendi ehitushind sisaldab:

 • Taldmiku ehitus
 • Bendersi L- moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga
 • EPS 100 põranda soojustuse paigaldamine
 • EPS 100 perimeetri soojustuse paigaldamine
 • Armatuuri paigaldamine
 • Kanalisatsiooni torustike paigaldamine

*Sisaldab vee- ja kanaliprojekti.

Plaatvundamendi hind EI sisalda:

 • Kaevetööd sügavamal kui 200mm
 • Taldmiku ehitus sügavamal kui 200mm
 • Välja kaevatud pinnase äravedu
 • Drenaazide ehitust

Katus

Katusekonstruktsioon lahendatakse katusefermidega.

Katusekonstruktsiooniks on kalibreeritud höövelpuidust (C24) ogaplaatliidetega katusefermid. Fermide tugevusarvutustel on arvestatud kõikide vajalike koormustega.

Katuse kihid:

 • Katusekivi, Benders Palema
 • 45x45mm roov
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m2
 • Katuseferm
 • Puistevill 450mm
 • 0,2mm Aurutõkkekile
 • 22x100mm roovitis
 • Sisevoodrilaudis

Avatäited

 • PVC aknad (3xklaas) koos paigaldusega.
 • Välisuksed koos paigaldusega: standart välisuks hinnaga kuni 300€+KM . Kallima ukse valikul palume vahe kompenseerida.
 • Hetkel pakume oma valikus väljast-seest valgeid PVC aknaid kolmekordse klaaspaketiga. Pakkumine sisaldab aknaplekki, toon kliendi valikul

Vesi ja kanal

Vesi ja kanalisatsioon, vundamendi sisene. Ei sisalda välistrasside ehitust ja ühendamisi.

*sisaldab tööjooniseid

Elekter

Elekter (sisaldab elektri projekti ja kaabeldust topsidesse). Schneider Sedna valged pistukud ja lülitid.

*sisaldab elektriprojekti.

Küte ja ventilatsioon

 • Õhk-õhk küte koos paigaldusega.
 • Sundventilatsioon märgades ruumides.

*sisaldab ventilatsiooniprojekti

Siseviimistlustööd

 • Laminaatparkett, hinnaga kuni 10€+KM m2
 • Põrandaliistud hinnaga kuni 4€+KM meeter
 • Siseuksed koos liistudega kuni 70€+KM 1 ukse kohta
 • Plaatimistööd märgades ruumides. Dushi nurk ja põrandad. Plaadid kuni 10€+KM m2 kohta.
 • PVC 22mm aknalauad, valged
 • Sauna ehitus. Laudis haab STP, lava haab SHP. Keris kuni 300€+KM . Tume klaasuks puitraamil.

*kallimate materjalide ja tehnika valimisel tuleb kompenseerida hinnavahe ja tööraha.

Välisviimistlus

 • Terrasside ehitust, 28x145mm DECM süvaimmutatud kuust, pruun
 • Tuulekastilaudade, nurgalaudade, aknapalede ehitus.
 • Aknaplekkide paigaldus
 • Vihmaveesüsteemi paigaldus
 • Vajadusel lumetõkke paigaldus

Hinnapakkumine ei sisalda:

 • Imbväljaku ja biopuhastit ning selle paigaldust
 • Aia ehitust ega muidu haljastustöid
 • Tänavakivi paigaldust
 • Sissesõidutee rajamist
 • Kööki
 • Biopuhasti ehitusluba
 • Välistrasside ehitust, sealhulgas vee ja kanalistatsiooni ühendamine, elektri ühendamine kilpi.
 • Kamina ja korstna ehitust

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Küsi hinnapakkumist