Kasulik info

 

Alljärgnevalt on välja toodud vastused küsimustele, mis huvitavad kliente kõige enam seoses meie majade tellimisega.

Tööde järjekord

Valmimistähtajad

Toodete tarnimine tellijale

Maja montaažitööd

Vundamenditööd

1.     Tööde järjekord

 

Juhul kui otsutasite pöörduda meie poole tööde ja teenuste hinnapakkumise saamiseks, siis protseduur onmeil järgmine:

 • Saatke meile oma maja joonised (projekt) teile sobival kujul:DWG, PDF, JPG või muudes formaatides. Maja projekt peab sisaldama: kõikide korruste plaane, vaateid neljast küljest, läbilõikeid. Kirjutage meile võimalikult detailselt oma soovidest, mida, millises komplekteerituses, milliste tähtaegade jooksul, kuhu objektile jne Te meilt tellida tahate. Mida täielikumad on Teie poolt meile edastatavad lähteandmed, seda detailsema ja täpsema hinnapakkumise saame me Teile ka teha.
 • Vaatame Teie projekti kindlasti juba 2-3 päeva jooksul läbi, misjärel teeme Teile esialgse hinnapakkumise.
 • Juhul kui meie poolt pakutavad hinnad ja tähtajad Teile sobivad, siis alustame Teiega täpsemaid läbirääkimisi Teile sobivaimate soovikohaste materjalide, tehnoloogiate, sõlmede ja kõikide kokkuleppeliste lahenduste (seal hulgas ka esialgse ajagraafiku ) määramiseks ning kirjutame alla lepingu, mis kaitseb mõlema poole huvisid. Leping näeb ette ka spetsifikatsioonid, kus kajastuvad järgmised vajalikud tehilised andmed:
 1. Värvi täpne tüüp, kogus ja värvikood (fasaadivärv, katusevärv jne).
 2. Akende ja uste spetsifikatsioonid (koos selgelt tähistatud avanemissuunaga, soojapidavuse koefitsent jms), samuti aknalaudade, -piitade mõõdud ja valmistusmaterjal jne.

 

 

2.     Tootmistähtajad

 

Meie toodangu valmimisaeg kujuneb sõltuvalt järgmistest tootmisfaasidest:

 1. Insenertehnilised kalkulatsioonid ja projekteerimine

Sõltuvalt planeeritava ehitise keerulisusest ja tööde mahust võib kalkuleerimise ja projekteerimise faas kesta 3-5 päeva (1-2 korruselised ehitised kuni 250m2 pindalaga). Kalkuleerimise ja projekti koostamise kulud sisalduvad reeglina meie lõpptoote hinnas ning selle eest eraldi tasuda pole vaja. Juhul kui Tellija soovib saada täiendavalt meie konstruktsioonide tugevusarvutusi, siis need koostatakse täiendava teenusena meie partnerettevõtete inseneride poolt.

 1. Materjalide tellimine ning toimetamine meie tehasesse

Prussid, mineraalvatt ja kipsplaadid on kuluartiklid, mille vajalik laovaru onmeil pidevalt tagatud ning selliste materjalide kasutamise puhul on vajadusel võimalik alustada karkassi ehitamisega kohe. Muude materjalide ja kaupade tellimine võib võtta 4-5 nädalat:

 • Liimpuittalad ( olenevalt mõõtudest ja kogusest) 4-5 nädalat
 • Puit ja alumiiniumpuitaknad ja uksed 2-5 nädalat
 • Plastaknad ja rõdu-/terrassiuksed 2-4 nädalat
 • Katuseplekk kuni 2 nädalat

Ühe või teise toote tarneaeg erineb tootegrupiti sõltuvalt tootja tarnepoliitikast.

 1. Elementide tootmine

Elementide tootmisega alustatakse kohe pärast elementide toomiseks vajalike insenertehiliste jooniste valmimist, seda juhul, kui vajalikud materjalid on vajalikus koguses laos olemas. Ehitise lemenetide tootmisaeg sõltub järgmistest teguritest:  Välisvoodri paigaldamise vajadus või mitte (seal hulgas kruntimine ja värvimine ), plasttorude ja elektrisüsteemi pesade paigaldamise vajadus või mitte ( olenevalt elektriprojektist), seinte sisemise kattematerjalid paigaldamise vajadus või mitte jne.

Tavaliselt kulub umbes 150m2 pindalaga maja tervikkomplekti tootmiseks mitte rohkem kui 2 nädalat, millele lisandub akende paigaldus pärast akendesaabumist (2-3 päeva). Välisuksed paigaldame alati alles objektil.

3. Toodangu tarnimine tellijale

 

Meie toodangu tarnimine tootmistsehhist kuni ehitusobjektini teostatakse veokite haagistel või mõne muu teetranspordile kohase lahenduse abil juhul, kui transport kulgeb autoteid mööda. Vajadusel  laadime elemendid ka merekonteineritesse.

Transpordiaeg sõltub ehitusobjekti kaugusest meie toomisüksusest (sisaldab laadimisele kuluvat aega):

Eesti                                                                                                                    1 päev

Soome (kuni 300km Helsinkist)                                                               2 päeva

Rootsi (kuni 700km Stockholmist)                                                          3 Päeva

Norra (kuni 300km Oslost või kuni 700km Stockholmist                                3 päeva

Transpordihinnad sõltuvad sihtpunktide kaugustest janeed lepitakse iga tellimuse puhul eraldi kokku. Tellijale jääb alati võimalus valida, kas jätta transpordi korraldamine meie hooleks või organiseerida transport omal initsiatiivil. Kraana tellimine objektile kauba mahalaadimiseks on Tellija vastutusel (väljaspool Eestit).

 

4.     Maja monteerimine

 

Maja monteerimisega alustame juba elementide mahalaadimise faasis, tõstes elemente otse veoki kastist vundamendile. Sellega vähenevad kulutused kraanale ja väheneb vajadus elementide ladustamiseks.

Järgnevalt on loetletud maja monteerimise põhilised faasid (sulgudes on ära toodud ajalised piirväärtused nimetatud ehitusfaasi teostamiseks 120-160m2 maja monteerimisel):

 1. Majakarbi püstitamine koos ilmastikukindlaks muutmisega (11-16 tööpäeva)
 • Välimiste ja sisemiste kandvate seinaelementide monteerimine   (1 päev)
 • Fermide või katusepaneelide paigaldamine (1päev)
 • Kõikide kokkumonteeritud elementide loodimine ja elementide lõplik kinnifikseerimine omavahel (1 päev)
 • Katuse katmine kilega (või OSB-plaatidega+ ruberoid) + distantsliist + katusekattematerjali aluse pinna ettevalmistamine (2-3 päeva)
 • Akende veeäravoolu paigaldamine, välisvoodrilaudade puuduvad paneelid (seinte ühenduskohtades, korruste vahelised liitekohad jne.), tuulekastide valmistamine (3-5 päeva)
 • Katusekattematerjali paigaldamine (katuseplekk, katusekivi, jms)+ vihmaveerennide ja vihmaveetorude paigaldamine (3-5 päeva)

 

 1. Maja valmimisfaas „valmis siseviimistlustöödeks“  (14-20 tööpäeva)
 • Sisemiste mittekandvate vaheseinte monteerimine ja nende katmine ühelt küljelt, mis jätab elemendi teisest küljest avatuks vee-, elektri-ja muude kommunikatsioonisüsteemide paigaldamise võimaldamiseks) (3-5 päeva)
 • Korrustevaheliste kandvate konstruktsioonide monteerimine (lõpuleviimine), konstruktsioonide katmine, soojus-ja heliisolatsioonimaterjali paigaldamine, karkassi paigaldamine võimaldamaks kõikide vajalike laealuste elektri jms torude läbiviikude teostamist. (3-5 päeva)
 • Kandvate katusekonstruktsioonide monteerimine (lõpuleviimine), katuse, kaldseinte, pööningu (mansardkorrusel) soojusisolatsioonitööd. Aurutõkkekile paigaldamine,karkass laematerjali nagu voodrilaudade või kipsplaatide jms paigaldamiseks. (3-5 päeva )
 • *kõikide kommunikatsioonide monteerimistööd (elekter, ventilatsioon, santehnika, kanalisatsioon ja küttesüsteem) jäävad vastava ala spetsialistide teostada, kes tellitakse kas kliendi enda või siis meie poolt (kokkuleppe alusel). Kõikide nende tööde teostamine peab toimuma paralleelselt meie poolsete tööde kulgemisega.
 • Kõikide seinte sulgemine, lagede katmine valitud materjalidega (kipsplaat, Fermacell-plaat, Isotex-plaat, voodrilaud) (5 päeva)

 

Nii kulub maja monteerimise alustamise hetkest kuni maja valmimisfaasini „valmis siseviimistlustööde alustamiseks“ 25-36 tööpäeva, mis kuuepäevast töögraafikut rakendades võtab aega 4-6 nädalat. Lõplik tööde üleandmise tähtaeg ja monteerimise graafik sõltub reeglina katusekonstruktsiooni keerukusest, rõdude, masardakende, terrasside olemasolust ja õigeaegsestelektri-, ventilatsiooni-ja teiste kommunikatsioonide paigaldustööde teostamiseks kuluvast ajast.

Majade monteerimine teostatakse meie monteerimisspetsialistide meeskonna poolt, kellel on pikaajalised eelnimetatud tööde teostamise kogemused nii Eestis kui ka välismaal. Iga ehitusbrigaad koosneb neljast kuni kuuest töölisest, kellel on olemas nii oma transport objektile kui ka kõik objektil kvaliteetse töö teostamiseks vajalikud vahendid. Igal meeskonnal on oma objektijuht, kelle ülesandeks on tööde üldorganisatsiooniline korraldamine, dokumentatsioon (konstruktsioonisiseste tööde teostamise aktid, tööpäevikud) ja asjaajamine ning tööde teostamise kvaliteedi tagamine. Tööde teostamise korral välismaal valitakse objektijuhiks isik, kes valdab keelt, mis võimaldab tal kliendiga suhelda. Soomes-soome keel, Rootsis, Norras, Taanis-inglise keel.

Majade monteerimistööde eest tasustamine toimub fikseeritud hinna alusel ning see ei muutu võimalikust täiendavast ajakulust ega monteerimistöödeks vajaminevatest materjalidest ( välja arvatud juhul kui projekti muudetakse tööde käigus).

 

5.     Vundamenditööd

 

Lisaks maja enda koostetööle teostame me ka vundamenditöid. Kõige laiemalt kasutatav ja optimaalseim vundamenditüüp meie majadele on nõnda nimetatud „vundamendiplaat“, mis ümbritsetakse soojustavate penoplastmoodulitega ja kaetakse väljastpoolt „Minerit-plaadiga“ nii, et pärast vundamendi katmist on maja aluspind juba valmis ja soojustatud (ei vaja täiendavat viimistlemist). Sellise vundamendi valmistamine ei kesta ühe 120-160m2 maja puhul kauem kui 2-3 nädalat (sisaldab pinnasetöid, maa tihendamist, soojusisolatsiooni paigaldamist, santehniliste kommunikatsioonitorude paigaldamist, põrandasoojustuse torude paigaldamist). Vundament kestab ka mõõdukaid kõikumisi ja aluspinna liikumisi ning vundamendi õige planeerimise ning korrektse teostuse korral ei esine hilisemaid vajumisi ega mõranemisi. Sellise vundamendi tarvis pole vaja kaevata sügavaid vundamendiauke ning lihtsamatel juhtudel piisab vaid kergest pinnase eemaldamisest ja kruusast ning ühukesest kihist liivast teostatud tihendatud aluspinna ettevalmistamisest vundamendi välimiste elementide alla.