Ühekordne elementmaja Timber130

Selle maja hind alates 17 160€ +KM

Tehasepakett 1 (17 160€ + KM) sisaldab:

Välisseinaelemendid VS1 Kõrgus ~ 2,6 m

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • 45x195mm Põhikarkass (C24 tugevussorteeritud), samm 600mm
 • 200mm Mineraalvill Knauf 035
 • 0,2mm Aurutõkkekile

*Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Välisseinaelemendid VS2 Kõrgus ~ 2,6 m krohvitava fassaadi puhul

 • Steico Protect 40mm
 • 45x195mm karkass, 600cc (C24 tugevsorteeritud puit)
 • Mineraalvill plaat 200mm
 • Aurutõkke kile 0,2 mm

* Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Otsakolmnugad VS1 

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Otsakolmnurgad VS2 krohvitava fassaadi puhul 

 • Steico Protect 40mm
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Katusekonstruktsioon

 • Katusefermid vastavalt projektile
 • Liimpuit postid ja talad vastavalt fermiprojektile

Muud

 • Lisalaudis 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • Maja jooniseid DWG formaadis
 • Tehasepakett sisaldab kandvaid siseseinu, kui katusekonstruktsiooni toestamiseks on seda tarvis

Hind ei sisalda

 • Ehitusloa taotlus ja projekti
 • Paigaldust
 • Elementide ja katusefermide tranporti
 • Tuulekastilauad, nurgalauad
 • Siseseinu
 • Avatäiteid

Soovi korral võimalus tellida lisaks

 • 45x45mm lisakarkass
 • 50mm mineraalvill Knauf 035
 • 13mm Kipsplaat GKB / märgades ruumides niiskuskindel plaat GKBI
 • kõrid ja toosid elektrijuhtmete paigaldamiseks

Muu informatsioon

 • Tüüpmajadel siseseinte asetust on võimalik muuta, kui akende asukohad jäävad samaks
 • Katusekonstruktsioon on kõik arvestatud kivikatuse koormustega
 • Võimalik küsida oma projekti järgi individuaalset pakkumist

Tehasepakett 1 paigalduse hinna saamiseks küsi pakkumist

Elementide paigaldus

 • Välisseinaelementide montaaz
 • Katusefermide montaaz
 • Liimpuittalade paigaldus
 • Elementide transport
 • Kraana elementide montaaziks
 • Kinnitustarvikud elementide kinnitamiseks
 • Hoone välisnurkade teipimine
 • Hoone sisenurkade (aurutõkkekile) teipimistööd

Elementide paigaldus ei sisalda

 • Siseseinaelementide montaaz
 • Fermide külge tuuletõkke ja distantsi paigaldus+teipimistööd
 • Fermide külge lisavoodrilaudise paigaldus
 • Nurga- ja tuulekastilaudade paigaldus
 • Aknapalede ehitus
 • Käigutee ehitus
 • Müürilatti ja selle paigaldust
 • Alumise rea voodrilaudise paigaldust

*Paigalduse hind arvestatud Harjumaa piires. Väljaspoole Harjumaad võib hind muutuda

Enne elementide paigaldust

 • Objektil peab olema paigaldatud müürilatt vastavalt tootja poolt saadetud paigaldusplaanile (kui ei ole kokku lepitud teisiti)
 • Objektile ligipääs paigaldajaga kooskõlastatud
 • Objektil on olemas elekterivool
 • Objektil saab teha tõstetöid ( ei ole takistuseks puid ega elektriliine )

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Tehasepakett 2 (25 714€ + KM) sisaldab:

Välisseinaelemendid VS1 Kõrgus ~ 2,6 m

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • 45x195mm Põhikarkass (C24 tugevussorteeritud), samm 600mm
 • 200mm Mineraalvill Knauf 035
 • 0,2mm Aurutõkkekile
 • 45x45mm lisakarkass, samm 600mm

* Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Välisseinaelemendid VS2 Kõrgus ~ 2,6 m krohvitava fassaadi puhul

 • Steico Protect 40mm
 • 45x195mm karkass, 600cc (C24 tugevsorteeritud puit)
 • Mineraalvill plaat 200mm
 • Aurutõkke kile 0,2 mm
 • 45x45mm lisakarkass, samm 600mm

*Elementidele paigaldatud hiirevõrk ja villalint

Otsakolmnugad VS1 

 • 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat, ääred teibitud
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Otsakolmnurgad VS2 krohvitava fassaadi puhul 

 • Steico Protect 40mm
 • Puitkarkass, katuseferm, (C24 tugevsorteeritud puit)

Siseseinaelemendid- Kõrgus~ 2,6m (Elemendid ühelt poolt avatuna)

 • 13mm Kipsplaat GKB / märgades ruumides niiskuskindel plaat GKBI
 • 45×95 karkass, (C24 tugevsorteeritud) 600cc
 • Mineraalvill, plaat 100mm

Katusekonstruktsioon

 • Katusefermid vastavalt projektile
 • Liimpuit postid ja talad vastavalt fermiprojektile

Avatäited

 • Aknad- PVC, U=0,97(W/m2K) 3 kordne klaaspakett, koos paigaldusega

* raami toon valge nii seest kui väljast

Muud

 • Lisalaudis 21x145mm UYVk horisontaalne fassaadilaudis, 1x krunditud ja 1x värvitud
 • Maja jooniseid DWG formaadis

Hind ei sisalda

 • Ehitusloa taotlus ja projekti
 • Paigaldust
 • Elementide ja katusefermide tranporti
 • Tuulekastilauad, nurgalauad

Soovi korral võimalus tellida lisaks

 • 50mm mineraalvill Knauf 035
 • 13mm Kipsplaat GKB / märgades ruumides niiskuskindel plaat GKBI
 • kõrid ja toosid elektrijuhtmete paigaldamiseks

Muu informatsioon

 • Tüüpmajadel siseseinte asetust on võimalik muuta, kui akende asukohad jäävad samaks
 • Katusekonstruktsioon on kõik arvestatud kivikatuse koormustega
 • Võimalik küsida oma projekti järgi individuaalset pakkumist

Tehasepakett 2 paigalduse hinna saamiseks küsi pakkumist

 • Välisseinaelementide montaaz
 • Siseseinaelementide montaaz
 • Katusefermide montaaz
 • Liimpuittalade paigaldus
 • Elementide transport
 • Kraana elementide montaaziks
 • Kinnitustarvikud elementide kinnitamiseks
 • Hoone välisnurkade teipimine
 • Hoone sisenurkade (aurutõkkekile) teipimistööd

Elementide paigaldus ei sisalda

 • Fermide külge tuuletõkke ja distantsi paigaldus+teipimistööd
 • Fermide külge lisavoodrilaudise paigaldus
 • Nurga- ja tuulekastilaudade paigaldus
 • Aknapalede ehitus
 • Käigutee ehitus
 • Müürilatti ja selle paigaldust
 • Alumise rea voodrilaudise paigaldust

*Paigalduse hind arvestatud Harjumaa piires. Väljaspoole Harjumaad võib hind muutuda

Enne elementide paigaldust

 • Objektil peab olema paigaldatud müürilatt vastavalt tootja poolt saadetud paigaldusplaanile (kui ei ole kokku lepitud teisiti)
 • Objektile ligipääs paigaldajaga kooskõlastatud
 • Objektil on olemas elekterivool
 • Objektil saab teha tõstetöid ( ei ole takistuseks puid ega elektriliine)

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Väljast valmis lahendus, ilma siseviimistluseta

Küsi pakkumist

Projekteerimine

Eskiisjoonised ja ehitusloa taotlemine koos energiamärgisega
* kliendi poolt kuni 3 muudatust projektis, lisatööd tunnihinna alusel
* kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigilõivud
* ei sisalda välisvõrkude projekti
* ei sisalda biopuhasti projekti, naabrite ja kaitsevööndite kooskõlastusi

Seinad

Elemendid on toodetud kuivades siseruumides kvaliteetsetest ja sertifitseeritud materjalidest.

Välisseina kihid on järgmised:

 • 21×145 UYVk fasaadiilaudis horisontaalne
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • Tuuletõkke membraan
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat
 • 45x195mmPuitkarkass (C24)
 • 200mm Knauf 035/036 mineraalvill
 • 0,2mm Aurutõkke kile
 • 45x45mm lisakarkass

SS1- Siseseina kihid on järgmised (seinad ühelt poolt avatuna):

 • 12,5mm Kipsplaat, standard
 • 45x95mmPuitkarkass ,C24
 • 100mm Knauf 037 mineraalvill

SS2- Kandvate siseseinade kihid on järgmised (seinad ühelt poolt avatuna):

 • 12,5mm Kipsplaat, standard
 • 45x145mmPuitkarkass, C24
 • 150mm Knauf 037 mineraalvill

Lisainfo

 • Näriliste võrk välisseina perimeetris
 • Välisvoodrilaud 1x krunditud, 1x värvitud, tikkurila värv
 • Elemendi kahel küljel villalindid
 • Märgades ruumides kasutusel niiskuskindlam kipsplaat
 • Köögi tagaseinas ja tehnoruumide seintes lisaks paigaldatud OSB

Paigaldus sisaldab järgmisi töid:

 • Müürilati paigaldus
 • Transport objektile
 • Seinaelementide montaaz
 • Kipslagi, aurutõkkekile ja roovitus koos paigaldusega

Plaatvundament

Plaatvundamendi ehitushind sisaldab:

 • Vundamendi-ning vundamendisiseste eriosade projektid-vesi, kanal, põrandaküte
 • Geodeetiliste punktide/nurkade märkimine
 • Kaevetööde teostamine, mittekandva pinnase väljakaeve.
 • Täitepinnase planeerimine ja tihendamine
 • Kanalisatsiooni torustike paigaldamine
 • Bendersi L- moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga
 • 300mm EPS 100 põranda soojustuse paigaldamine
 • Soojustuskihi sees tarbevee torustiku paigaldus
 • Vundamendi läbiviikude rajamine, hülsstorud/kõrid
 • Ehituskile paigaldus petooni ja EPSi vahele
 • Ehitusmetalli paigaldus
 • Kütte torustike paigaldamine vastavalt projektile
 • Betooni paigaldus C25/30 15kg he 75/50, latipind
 • Perimeetri soojustuse paigaldamine
  *sisaldab transporti
  *sisaldab vajalikke lisamaterjale, kinnitusvahendeid, vuugivahtu jne.

Kasutatav ehitusmetall vundamendi betoonikihis:

Kaks liini armatuurvardaid perimeetrisse, armatuuvõrk küttetoru paigalduseks.

Plaatvundamendi hind ei sisalda:

 • Kaevetööd sügavamal kui 300mm
 • Taldmiku ehitus sügavamal kui 300mm
 • Välja kaevatud pinnase äravedu
 • Sissesõidutee ja terrassi aluspinna rajamist, kui ei ole kliendiga kokku lepitud teisiti
 • Drenaazide ehitust

Väljakaevatud pinnasega tasandatakse või tõstetakse vajadusel krunti. Liigse pinnase puhul see utiliseeritakse. Kaevetöid ning täitepinnast oleme arvestanud kuni 300mm sügavusele.Kui täidet tuleb tarnida oluliselt rohkem, teavitatakse klienti võimalikust lisakulust.

Rohkem infot ja pildid meie poolt teostatud vundamentide kohta leiate SIIT.

Katus

Katusekonstruktsioon lahendatakse katusefermidega.

Katusekonstruktsiooniks on kalibreeritud höövelpuidust (C24) ogaplaatliidetega katusefermid. Fermide tugevusarvutustel on arvestatud kõikide vajalike koormustega.

Katuse kihid kivikatuse puhul:

 • Benders Palema katusekivi (must)
 • 45x45mm katuseroov 400cc
 • 28x45mm tuulutusvahe
 • Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m2
 • Katuseferm

Katuse kihid plekk katuse puhul:

 • Katuseplekk klassik 0,5mm (must)
 • 22x100mm katuseroov 200cc
 • 28x45mm tuulutusvahe
 • Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m2
 • Katuseferm

Lisainfo

 • Lumetõkked paigaldatud välisukse kohal
 • Tuulekastilauad 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)
 • Putukavõrk tuulekastidel
 • Vihmaveesüsteem ümar 125/100mm

Avatäited

 • PVC aknad (3xklaas) koos paigaldusega. Väljast valged, seest valged
 • Välisuksed koos paigaldusega: standart välisuks hinnaga kuni 400€ + km. Kallima ukse valikul palume vahe kompenseerida.

* Terrassi uksed ja aknad arvestatud kõik sissepoole avatavad.

Vesi ja kanal

Vesi ja kanalisatsioon, vundamendi sisene. Ei sisalda välistrasside ehitust ja ühendamisi.

*Ei sisalda santiaartehnikat, toru otsad on lõpetatud pimedatena

Elekter

Ei sisalda elektritöid ega projekti

Küte ja vent

Ei sisalda pakkumises

Hinnapakkumine sisaldab:

 • Akna veeplekkide paigaldust
 • Akende ja välisuste palede viimistlust 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)
 • Hüdroisolatsioon vundamendi ja müürilati vahel
 • Kinnitusvahendid elementide ühendamiseks
 • Vajadusel tellingud ja redelid ehitustöödeks
 • Projektidokumentatsioon ja kaetud tööde aktid

Hinnapakkumine ei sisalda:

 • Siseuksi ja nende paigaldust
 • Sise- ja välistreppe ning nende ehitust
 • Eriosade projekte ja teostust
 • Ei sisalda imbväljakut, biopuhastit ega paigaldust
 • Aia ehitust ega muid haljastustöid
 • Sisemisi aknalaudu
 • Tänavakivi paigaldust
 • Kööki
 • Siseviimistlustöid, santehnikat, plaatimistöid, sauna ehitust
 • Sissesõidutee rajamist
 • Terrasside ehitust
 • Lagede ehitust
 • Puistevilla
 • Lisa 50mm villa ja kipsplaati välisseintes
 • Siseseinte lisa kipsplaati
 • Muud materjalid ja tööd mida ei ole pakkumises kirjeldatud

Maksetingimused

1)10% peale lepingu sõlmimist, jooniste koostamine
2) 30 % enne elementidete ja vundamendi valmistamist

3) 50% peale elementide paigaldamist
4) 10% peale tööde üleandmist 3 tööpäeva jooksul

Lisa

Lisatööd ja muud kokkulepped, mis ei sisaldu hinnapakkumises tasutakse eraldi arvega ja lepingu väliselt.

*Kallimate materjalide valikul arvutatakse hinna vahe nii materjalil kui tööl eraldi välja.

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Võtmed kätte lahendus, ilma siseviimistluseta

Küsi pakkumist

Projekteerimine

Eskiisjoonised ja ehitusloa taotlemine koos energiamärgisega
* kliendi poolt kuni 3 muudatust projektis, lisatööd tunnihinna alusel
* kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigilõivud
* ei sisalda välisvõrkude projekti
* ei sisalda biopuhasti projekti, naabrite ja kaitsevööndite kooskõlastusi

Seinad

Elemendid on toodetud kuivades siseruumides kvaliteetsetest ja sertifitseeritud materjalidest.

Välisseina kihid on järgmised:

 • 21×145 UYVk fasaadiilaudis horisontaalne
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • Tuuletõkke membraan
 • 9mm Tuuletõkkekipsplaat
 • 45x195mm Puitkarkass (C24)
 • 200mm Knauf 035/036 mineraalvill
 • 0,2mm Aurutõkke kile
 • 45x45mm lisakarkass
 • 50mm Knauf 035/036 mineraalvill
 • 12,5mm Kipsplaat, standard

SS1- Siseseina kihid on järgmised:

 • 12,5mm Kipsplaat, standard
 • 45x95mm Puitkarkass, C24
 • 100mm Knauf 037 mineraalvill
 • 12,5mm Kipsplaat, standard

SS2- Kandvate siseseinade kihid on järgmised:

 • 12,5mm Kipsplaat, standard
 • 45x145mmPuitkarkass, C24
 • 150mm Knauf 037 mineraalvill
 • 12,5mm Kipsplaat, standard

Lisainfo

 • Näriliste võrk välisseina perimeetris
 • Välisvoodrilaud 1x krunditud, 1x värvitud, tikkurila värv
 • Elemendi kahel küljel villalindid
 • Märgades ruumides kasutusel niiskuskindlam kipsplaat
 • Köögi tagaseinas ja tehnoruumide seintes lisaks paigaldatud OSB

Paigaldus sisaldab järgmisi töid:

 • Müürilati paigaldus
 • Transport objektile
 • Seinaelementide montaaz
 • Kipslagi, aurutõkkekile ja roovitus koos paigaldusega

Plaatvundament

Plaatvundamendi ehitushind sisaldab:

 • Vundamendi-ning vundamendisiseste eriosade projektid-vesi, kanal, põrandaküte
 • Geodeetiliste punktide/nurkade märkimine
 • Kaevetööde teostamine, mittekandva pinnase väljakaeve.
 • Täitepinnase planeerimine ja tihendamine
 • Kanalisatsiooni torustike paigaldamine
 • Bendersi L- moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga
 • 300mm EPS 100 põranda soojustuse paigaldamine
 • Soojustuskihi sees tarbevee torustiku paigaldus
 • Vundamendi läbiviikude rajamine, hülsstorud/kõrid
 • Ehituskile paigaldus petooni ja EPSi vahele
 • Ehitusmetalli paigaldus
 • Kütte torustike paigaldamine vastavalt projektile
 • Betooni paigaldus C25/30 15kg he 75/50, latipind
 • Perimeetri soojustuse paigaldamine
  *sisaldab transporti
  *sisaldab vajalikke lisamaterjale, kinnitusvahendeid, vuugivahtu jne.

Kasutatav ehitusmetall vundamendi betoonikihis:

Kaks liini armatuurvardaid perimeetrisse, armatuuvõrk küttetoru paigalduseks.

Plaatvundamendi hind ei sisalda:

 • Kaevetööd sügavamal kui 300mm
 • Taldmiku ehitus sügavamal kui 300mm
 • Välja kaevatud pinnase äravedu
 • Sissesõidutee ja terrassi aluspinna rajamist, kui ei ole kliendiga kokku lepitud teisiti
 • Drenaazide ehitust

Väljakaevatud pinnasega tasandatakse või tõstetakse vajadusel krunti. Liigse pinnase puhul see utiliseeritakse. Kaevetöid ning täitepinnast oleme arvestanud kuni 300mm sügavusele.Kui täidet tuleb tarnida oluliselt rohkem, teavitatakse klienti võimalikust lisakulust.

Rohkem infot ja pildid meie poolt teostatud vundamentide kohta leiate SIIT.

Katus

Katusekonstruktsioon lahendatakse katusefermidega.

Katusekonstruktsiooniks on kalibreeritud höövelpuidust (C24) ogaplaatliidetega katusefermid. Fermide tugevusarvutustel on arvestatud kõikide vajalike koormustega.

Katuse kihid kivikatuse puhul:

 • Benders Palema katusekivi (must)
 • 45x45mm katuseroov 400cc
 • 28x45mm tuulutusvahe
 • Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m2
 • Katuseferm
 • Puistevill 500mm
 • 0,2mm Aurutõkkekile
 • 22x100mm roovitis
 • 13mm Kipsplaat

Katuse kihid plekk katuse puhul:

 • Katuseplekk klassik 0,5mm (must)
 • 22x100mm katuseroov 200cc
 • 28x45mm tuulutusvahe
 • Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m2
 • Katuseferm
 • Puistevill 500mm
 • 0,2mm Aurutõkkekile
 • 22x100mm roovitis
 • 13mm Kipsplaat

Lisainfo

 • Lumetõkked paigaldatud välisukse kohal
 • Tuulekastilauad 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)
 • Putukavõrk tuulekastidel
 • Vihmaveesüsteem ümar 125/100mm

Avatäited

 • PVC aknad (3xklaas) koos paigaldusega. Väljast valged, seest valged
 • Välisuksed koos paigaldusega: standart välisuks hinnaga kuni 400€ + km. Kallima ukse valikul palume vahe kompenseerida.

* Terrassi uksed ja aknad arvestatud kõik sissepoole avatavad.

Vesi ja kanal

Vesi ja kanalisatsioon, vundamendi sisene. Ei sisalda välistrasside ehitust ja ühendamisi.

*Ei sisalda santiaartehnikat, toru otsad on lõpetatud pimedatena

Elekter

Elekter (sisaldab elektri projekti ja kaabeldust). Lülitid, pistikud Schneider Sedna.

Küte ja vent

 • Õhk-vesi küte koos paigaldusega, võimsus vastavalt kütte projektile
 • Õhk-soojustagasusega ventilatsiooni paigaldus ja seademe võimsus vastavalt arvutustele
 • Vajadusel ventilatsiooni torustiku isoleerimine

Hinnapakkumine sisaldab:

 • Tehnoruumi viimistlust – seinad,lagi värvitud valgeks ning paigaldatud 10x10mm must põrandaplaat
 • Akna veeplekkide paigaldust
 • Akende ja välisuste palede viimistlust 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)
 • Hüdroisolatsioon vundamendi ja müürilati vahel
 • Kinnitusvahendid elementide ühendamiseks
 • Vajadusel tellingud ja redelid ehitustöödeks
 • Projektidokumentatsioon ja kaetud tööde aktid

Hinnapakkumine ei sisalda:

 • Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine
 • Ehitusplatsi valvet
 • Lumetõkete paigaldust
 • Sisemisi aknalaudu
 • Siseuksi ja nende paigaldust
 • Sise- ja välistreppe ning nende ehitust
 • Ei sisalda imbväljakut, biopuhastit ega paigaldust
 • Aia ehitust ega muid haljastustöid
 • Tänavakivi paigaldust
 • Muud materjalid ja tööd mida ei ole pakkumises kirjeldatud
 • Sissesõidutee rajamist
 • Terrasside ehitust
 • Siseviimistlustöid (pahteldamine, värvimine, plaatimine, põrandakatete paigaldust)
 • Ei sisalda nõrkvoolu projekti ja paigaldust

Maksetingimused

1)10% peale lepingu sõlmimist, jooniste koostamine
2) 30 % enne elementidete ja vundamendi valmistamist

3) 50% peale elementide paigaldamist
4) 10% peale tööde üleandmist 3 tööpäeva jooksul

Lisa

Lisatööd ja muud kokkulepped, mis ei sisaldu hinnapakkumises tasutakse eraldi arvega ja lepingu väliselt.

*Kallimate materjalide valikul arvutatakse hinna vahe nii materjalil kui tööl eraldi välja.

NB! Antud majade ehituse hind on arvutatud Harjumaa piires.

Täpsema info saamiseks küsi pakkumist SIIT.

Küsi hinnapakkumist