Kui kaua võtab aega elementmaja püstitus?

Sisukord

Elementmaja monteerimine

Maja monteerimisega alustame juba elementide mahalaadimise faasis, tõstes elemente otse veoki kastist vundamendile. Sellega vähenevad kulutused kraanale ja väheneb vajadus elementide ladustamiseks.

Järgnevalt on loetletud maja monteerimise põhilised faasid (sulgudes on ära toodud ajalised piirväärtused nimetatud ehitusfaasi teostamiseks 120-160m2 maja monteerimisel)

Majakarbi püstitamine koos ilmastikukindlaks muutmisega (11-16 tööpäeva)

 • Välimiste ja sisemiste kandvate seinaelementide monteerimine (1 päev)
 • Fermide või katusepaneelide paigaldamine (1päev)
 • Kõikide kokkumonteeritud elementide loodimine ja elementide lõplik kinnifikseerimine omavahel (1 päev)
 • Katuse katmine kilega (või OSB-plaatidega+ ruberoid) + distantsliist + katusekattematerjali aluse pinna ettevalmistamine (2-3 päeva)
 • Akende veeäravoolu paigaldamine, välisvoodrilaudade puuduvad paneelid (seinte ühenduskohtades, korruste vahelised liitekohad jne.), tuulekastide valmistamine (3-5 päeva)
 • Katusekattematerjali paigaldamine (katuseplekk, katusekivi, jms)+ vihmaveerennide ja vihmaveetorude paigaldamine (3-5 päeva)

Maja valmimisfaas “valmis siseviimistlustöödeks“  (14-20 tööpäeva)

 • Sisemiste mittekandvate vaheseinte monteerimine ja nende katmine ühelt küljelt, mis jätab elemendi teisest küljest avatuks vee-, elektri-ja muude kommunikatsioonisüsteemide paigaldamise võimaldamiseks) (3-5 päeva)
 • Korrustevaheliste kandvate konstruktsioonide monteerimine (lõpuleviimine), konstruktsioonide katmine, soojus-ja heliisolatsioonimaterjali paigaldamine, karkassi paigaldamine võimaldamaks kõikide vajalike laealuste elektri jms torude läbiviikude teostamist. (3-5 päeva)
 • Kandvate katusekonstruktsioonide monteerimine (lõpuleviimine), katuse, kaldseinte, pööningu (mansardkorrusel) soojusisolatsioonitööd. Aurutõkkekile paigaldamine,karkass laematerjali nagu voodrilaudade või kipsplaatide jms paigaldamiseks. (3-5 päeva )
 • *kõikide kommunikatsioonide monteerimistööd (elekter, ventilatsioon, santehnika, kanalisatsioon ja küttesüsteem) jäävad vastava ala spetsialistide teostada, kes tellitakse kas kliendi enda või siis meie poolt (kokkuleppe alusel). Kõikide nende tööde teostamine peab toimuma paralleelselt meie poolsete tööde kulgemisega.
 • Kõikide seinte sulgemine, lagede katmine valitud materjalidega (kipsplaat, Fermacell-plaat, Isotex-plaat, voodrilaud) (5 päeva)

Nii kulub maja monteerimise alustamise hetkest kuni maja valmimisfaasini “valmis siseviimistlustööde alustamiseks“ 25-36 tööpäeva, mis kuuepäevast töögraafikut rakendades võtab aega 4-6 nädalat. Peale seda saab majale lisada piirdeaia. Lõplik tööde üleandmise tähtaeg ja monteerimise graafik sõltub reeglina katusekonstruktsiooni keerukusest, rõdude, masardakende, terrasside olemasolust ja õigeaegsestelektri-, ventilatsiooni-ja teiste kommunikatsioonide paigaldustööde teostamiseks kuluvast ajast.

Majade monteerimine teostatakse meie monteerimisspetsialistide meeskonna poolt, kellel on pikaajalised eelnimetatud tööde teostamise kogemused nii Eestis kui ka välismaal. Iga ehitusbrigaad koosneb neljast kuni kuuest töölisest, kellel on olemas nii oma transport objektile kui ka kõik objektil kvaliteetse töö teostamiseks vajalikud vahendid. Igal meeskonnal on oma objektijuht, kelle ülesandeks on tööde üldorganisatsiooniline korraldamine, dokumentatsioon (konstruktsioonisiseste tööde teostamise aktid, tööpäevikud) ja asjaajamine ning tööde teostamise kvaliteedi tagamine. Tööde teostamise korral välismaal valitakse objektijuhiks isik, kes valdab keelt, mis võimaldab tal kliendiga suhelda. Soomes-soome keel, Rootsis, Norras, Taanis-inglise keel.

Majade monteerimistööde eest tasustamine toimub fikseeritud hinna alusel ning see ei muutu võimalikust täiendavast ajakulust ega monteerimistöödeks vajaminevatest materjalidest ( välja arvatud juhul kui projekti muudetakse tööde käigus).