Teenused

Projekteerimine

Eskiisjoonised (Timberelemendi tüüpmaja puhul)
Paigaldusjoonised
Tööjoonised
Elektriprojekt
Ventilatsiooni projekt
Kütte projekt
Vesi ja kanali projekt
Ehitusloa taotlemine koos energiamärgisega

projekteerimine

Tootmine

Siseseina elemendid
Välisseina elemendid
Vahelae elemendid
Katuse elemendid
Fermid

Paigaldus ja ehitustööd

Elementide paigaldus
Katus
Välisviimistlus
Sisetööd
Vesi ja kanal
Elekter
Küte
Ventilatsioon
Plaatvundament