Projekteerimine

1. Eskiisprojekt

Eskiisprojekt on idee, mis on vajalik projekti põhimõtteliseks kooskõlastamiseks omavalitsusega.

Eskiisprojekt koosneb enamasti viiest joonisest (põhiplaan, kaks otsvaadet ja kaks külgvaadet) ning ei sisalda üldjuhul kõrgusmõõte. Vastavalt tellija soovile võib eskiisprojekt sisaldada ka lihtsat 3D joonist.

2. Eelprojekt

Eelprojekt on maja arhitektuurse osa fikseerimine, kus on paika pandud hoone välisvisuaal ja ruumide lahendused, määratud on hoone mõõdud, materjalid, põhjalaanid, vaated, lõige ja asendiplaan. Eelprojekt on vajalik ehitusloa saamiseks.

SISALDUVAD OSAD:

 • Üksikelamu eelprojekt — 6-10€ / m2
 • Topo – geodeetiline alusplaan koos trassidega — alates 250€
 • Vee- ja kanalisatsioonivarustuse liitumisprojekt — 550€
 • Energiamärgis — alates 250€
 • Riigilõiv ehitusloa eest — 150€

3. Põhiprojekt

Põhiprojekt on ehitise tehniliste lahenduste määratlemine sellise detailsusega, mis võimaldab võtta ehituspakkumisi ja hinnata ehitusmaksumust. Põhiprojektis on fikseeritud ehitise erinevad elemendid, ehitussõlmed, uste ja akende spetsifikatsioonid jpm

Põhiprojekt sisaldab kõikide projekti osade jooniseid ja seletuskirju.

SISALDUVAD OSAD:

 • Üksikelamu põhiprojekt (konstruktiivne osa) — alates 3000€
 • Vee ja kanalisatsiooni projekt (põhiprojekti staadiumis) — alates 600€
 • Kütte ja ventilatsiooni projekteerimine (põhiprojekti staadiumis) — alates 600€
 • Elektri projekteerimine (põhiprojekti staadiumis (v.a. nõrkvool)) — alates 650€

Oluline teada

 • Tellija nõuded esitatakse lähteülesandes
 • Projekteerimistööde iga järgneva staadiumi koostamise lähtedokumendiks on eelmine staadium, mille tellija heaks on kiitnud
 • Tootmisjoonised – Joonised mis tehakse maja tootmiseks ning ei väljastata kliendile.
 • Põhinõuded ehitusprojektile kehtestab Eesti Vabariigi ehitusseadus
 • Ehitusprojekti staadiumid ja osad on detailselt kirjeldatud Eesti Vabariigi Standardis EVS 811:2012