TEENUSED

Üle 20 aasta kogemust puitmajade ehitusel

Teenused

Timberelement pakub teenuseid alates Sinu idee projekteerimisest kuni”võtmed kätte” lahenduseni. Võimalik on tellida järgnevaid teenuseid ka etappide kaupa. Järgnevalt anname ülevaate kõigist pakutavatest  teenustest.

Projekteerimine

Projekteerimine

TimberElement OÜ projekteerimismeeskonda kuuluvad kogenud insenerid, kes pakuvad projekteerimise terviklahendusi. Koostame elementmajade tootejooniste, küttesüsteemide, ventilatsiooni, jahutuse, vee ja kanalisatsiooni projekte.

Lisaks on meie käest võimalik tellida ka eriprojekte:

 • Ehitusluba
 • Geoalus
 • Elektriprojekt
 • Eskiisjoonised

Elementide konstruktiivne projekteerimine algab kliendi poolt sobiva maja valikul. Esmalt koostatakse kooskõlastusjoonised, mille käigus paneb insener arhitekti või kliendi idee elementmaja süsteemi ning teeb vajalikud tugevusarvutused. Alustamiseks piisab ka kliendilt saadud eskiisjoonistest, mis on vajalikus mõõtkavas. Kooskõlastusjoonistega pannakse paika maja mõõdud, kõrgused ning kõik muud tähtsad sõlmed, mis mõjutavad ka maja visuaalset poolt. 

Kooskõlastusjooniste etapi käigus kontrollib klient projektdokumentatsioonis esitatud andmete vastavust kehtivatele normidele. Kliendi kaasamine projekti koostamise protsessi on oluline abinõu vigade vältimiseks hilisema projekteerimise, tootmise ja paigaldamise käigus.

Paigaldusjoonised sisaldavad kõiki hoonete paigalduseks tarvilikke jooniseid. Paigaldusjoonistel on näidatud ära elementide montaaži järjestus ja paiknemine ning nende nõuetekohane kinnitus vundamendile.
 
TimberElement OÜ-l on välja kujunenud tugevad kvaliteedinõuded nii tootmisele kui ka paigaldusele, mis tagavad elementmaja vigadeta valmimise ja püstituse objektil.

Kütte- ja ventilatsiooni osa projekteerimine on vajalik, et tagada hoones nõuetekohane sisekliima. Kütet ja ventilatsiooni käsitletakse alati käsikäes kuna nad on lahutamatud eriosad kogu hoone ulatuses. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide eesmärgiks on luua kliendile hoones mugavus ja heaolutunde. Värkse õhk ja optimaalne temperatuur on elukeskkonna kõige määravamad, mille mittesobivus võib kahjustada inimese tervist ja samas ka ehituslikke konstruktsioone.

Kütte projekteerimine algab kliendi soovide väljaselgitamisest ning hoone kasutusvajaduste hindamisest. Projekteerimise käigus määratakse ära kasutatava kütteliigi: kas maaküttesüsteemi, õhk-vesi-, või mõne muul kütteallikal põhinevat küttesüsteemi. Määratakse ära ka hoones olevat põranda- või radiaatorkütte vajadus ja sobivus.

Ventilatsiooni projekteerimise käigus hinnatakse ära võimalused, mismoodi tagatakse hoonesse vajalik kvaliteetne sisekliima. Ventilatsiooni projekti käigus määratakse ära, kas hoonesse tuleb soojustagasutsega või ilma soojustagastuseta ventilatsioonilahendus.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine aitab kavandada hoones toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, mis tagab kliendile maksimaalselt mugava vee- ja kanalisatsioonivarustuse. Neid süsteemi võib nimetada ka üheks tähtsamatest hoone teenindatavatest funktsioonidest, mille vigasid ja puudumist märgatakse koheselt.

Täpsema informatsiooni saamiseks võta ühendust meie müügimeeskonnaga.

Allolevatelt joonistelt saad täpsema ülevaate meie kanalisatsiooni-, kütte-, vee ja ventilatsioonipojektidest.

Võtmed kätte majad

“Võtmed kätte” majad

“ Võtmed kätte “ lahendus on mõeldud neile,  kes tahavad kõik ehitusega seonduvad mured jätta meie hooleks, ilma et peaks oma pead vaevama iga pisi detaili üle. Ehitame maja kliendile sobivasse järku.

Mida “võtmed kätte” lahendus sisaldada võiks:

 • Projekteerimine
 • Ehitusluba
 • Vundamendi ehitus
 • Majakarbi püstitus
 • Puistevilla paigaldus
 • Torutööd
 • Elektritööd
 • Ventilatsiooni tööd
 • Kütteseadmete paigaldus
 • Seinte ja lagede ehitus ja kipsi paigaldus

Järgenevalt oleme välja toonud kõik etapid, mida “võtmed kätte” maja tootmine ja paigaldamine endas sisaldab.

Projekteerimine

Eskiisjoonised+ehitusloa taotlemine

*kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigilõivud

 

Seinad

Välisseinte elemendid on toodetud kuivades siseruumides kvaliteetsetest ja sertifitseeritud materjalidest.

Välisseina kihid on järgmised:

 • 21x145mm, UYVk Horisontaalne voodrilaudis
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • Tuuletõkkemembraan
 • Tuuletõkkekipsplaat
 • Puitkarkass 45x195mm (C24)
 • 200mm Knauf 035 mineraalvill
 • Aurutõkke kile 0,2mm
 • Puitkarkass 45x45mm
 • 50mm Knauf 035 mineraalvill
 • Kipsplaat, standard

Lisaks näriliste võrk ja voodrilaud 1x krunditud, 1x värvitud.

NB! Villalindid elementide ühendustkohtades

Siseseinte elemendid on toodetud kuivades siseruumides kvaliteetsetest ja sertifitseeritud materjalidest.

SS1- Siseseina kihid on järgmised:

 • Kipsplaat, standard
 • Puitkarkass 45x95mm C24
 • 100mm Knauf 037 mineraalvill
 • Kipsplaat, standard

Märgades ruumides kasutusel niiskuskindlam kipsplaat.

Paigaldus sisaldab järgmisi töid:

 • Müürilati paigaldus
 • Seinaelementide montaaž
 • Seinte sisemised kipsplaadid koos paigaldusega
 • Kipslagi, aurutõkkekile ja roovitus koos paigaldusega

 

Plaatvundament

Plaatvundamendi ehitushind sisaldab:

 • Taldmiku ehitus
 • Bendersi L- moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga
 • EPS 100 põranda soojustuse paigaldamine
 • EPS 100 perimeetri soojustuse paigaldamine
 • Armatuuri paigaldamine
 • Kanalisatsiooni torustike paigaldamine
 • Kütte torustike paigaldamine

*Sisaldab vee-, kanali-ja kütteprojekti

Plaatvundamendi hind EI sisalda:

 • Kaevetööd sügavamal kui 200mm
 • Taldmiku ehitus sügavamal kui 200mm
 • Välja kaevatud pinnase äravedu
 • Drenaazide ehitust

 

Katus

Katusekonstruktsioon lahendatakse katusefermidega.

Katusekonstruktsiooniks on kalibreeritud höövelpuidust (C24) ogaplaatliidetega katusefermid. Fermide tugevusarvutustel on arvestatud kõikide vajalike koormustega.

Katuse kihid:

 • Plekk-katus, kiviprofiil. Toon kliendi valikul
 • 22x100mm roov
 • 28x45mm distants liist tuulutuseks
 • Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m2
 • Katuseferm
 • Puistevill 450mm
 • 0,2mm Aurutõkkekile
 • 22x100mm roovitis
 • 13mm Kipsplaat

 

Avatäited

 • PVC aknad (3xklaas) koos paigaldusega.
 • Välisuksed koos paigaldusega: standart välisuks hinnaga kuni 300€+KM . Kallima ukse valikul palume vahe kompenseerida.
 • Hetkel pakume oma valikus väljast-seest valgeid PVC aknaid kolmekordse klaaspaketiga. Pakkumine sisaldab aknaplekki, toon kliendi valikul

 

Vesi ja kanal

Vesi ja kanalisatsioon, vundamendi sisene. Ei sisalda välistrasside ehitust ja ühendamisi.

*sisaldab tööjooniseid

 

Elekter

Elekter (sisaldab elektri projekti ja kaabeldust topsidesse). Schneider Sedna valged pistukud ja lülitid.

*sisaldab elektriprojekti.

 

Küte ja ventilatsioon

 • Õhk-vesi põrandaküte koos paigaldusega.
 • Õhk-soojustagasusega ventilatsiooni paigaldus ja seade vastavalt arvutustele.

*sisaldab ventilatsiooniprojekti

Siseviimistlustööd

Kliendi valikul ning eraldi kokkuleppe alusel.

Välisviimistlus

 • Terrasside ehitust, 28x145mm DECM süvaimmutatud kuust, pruun
 • Tuulekastilaudade, nurgalaudade, aknapalede ehitus.
 • Aknaplekkide paigaldus
 • Vihmaveesüsteemi paigaldus
 • Vajadusel lumetõkke paigaldus

 

Hinnapakkumine ei sisalda:

 • Imbväljaku ja biopuhastit ning selle paigaldust
 • Aia ehitust ega muidu haljastustöid
 • Tänavakivi paigaldust
 • Sissesõidutee rajamist
 • Kööki
 • Biopuhasti ehitusluba
 • Välistrasside ehitust, sealhulgas vee ja kanalistatsiooni ühendamine, elektri ühendamine kilpi.
 • Kamina ja korstna ehitust
Vundament

Plaatvundament

Timberelement Paigalduse OÜ üheks põhitegevuseks on plaatvundamentide ehitus. Oma vundamentide ehitusel kasutame kvaliteetset Benders L-plokk tehnoloogiat. L-plokke saab vastavalt vajadusele vahemikus 300-600mm.  Antud plokkidel on sokliosa juba kaetud tsementplaadiga, mis võib ka jääda ka viimistlemata, samas kliendi soovib värvitav või krohvitav.

Kanalisatsiooni torud veetakse tihendatud pinnases soojustuskihi all. 

Standardina kasutame 400mm Bendersi plokke. Plokk asetatakse ideaalselt tasandatud ja tihendatud pinnasele ning standardis tuleb soojustus kolmes kihis ( 3x100mm EPS 100). 

Soojustuskihi sees veetakse tarbevee torustik.

Vundamendis kasutame 8mm armatuurvõrku ning 8mm range. Nende  külge paigaldatakse põrandakütte torustik.

Lisatugevuse saavutamiseks kasutame kiudbetooni, mis lihvitakse peale tasandamist “kopteritega” siledaks. 

Elementide paigalduse kvaliteedi ning kiiruse parendamiseks oleme kasutusele võtnud müürilati süsteemi. Kinnitame immutatud puidust müürilati vundamendi kluge, millele hiljem paigaldame oma tehases toodetud seinaelemendid. Vundamendi ja lati vahele paigaldame spetsiaalse isolatsiooniriba. 

Soklilõige:

Elementide tootmine

Elementide tootmine

Alljärgnevalt loetelu kõikidest meie poolt pakutavatest teenustest:

 • Seinakonstruktsioonide/puitkarkassil põhinevate elementide tootmine ja monteerimine
 • Puidust vahelaeelementide tootmine ja monteerimine
 • Katuste puitfermide nagu ka katuste soojustatud valmiselementide tootmine ja monteerimine

Meie poolt toodetavatest puitkarkass elementidest võib ehitada väga erinevaid ehitisi ja rajatisi.

 • Kuurid
 • Varjualused
 • Aiamajad
 • Suvilad
 • Üksikelamud
 • Paarismajad
 • Ridaelamud
 • Korterelamud
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Ostukorv
Kirjuta, et näha postitusi, mida sa otsid.